Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Videregående opplæring

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.12.20 Tema Grunnskoleopplæring, Høyere utdanning, Videregående opplæring, Bibliotek, Emneord

kommuneEvenes folkebibliotek er i Bogen i 2. etg. på samfunnshuset. Velkommen innom! 

Fagopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Videregående opplæring, Emneord

fylkeOpplæring innenfor videregående opplæring. Skiller seg fra annen videregående opplæring ved at den involverer både lærlingen, bedriften, skolen og yrkesopplæringsnemnda. Fører frem til yrkeskompetanse. Fagskuleutdanning er eget emneord.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskoleopplæring, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Privatskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

privatSkoler som er i privat eie. Disse skolene er regulert av privatskoleloven. 

Skolerute

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

kommuneKalenderoversikt over ferieavviklingen i grunnskolen.

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skolen. Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og/eller elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Retten til skyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Videregående skole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Videregående opplæring, Emneord

fylkeVideregående skole omfatter kompetansegivende opplæring mellom grunnskolen og høyere utdannelse. Opplæringen er frivillig, men all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Fylkeskommunen har lovfestet plikt til å følge opp ungdom mellom 16 og 19 år som ikke er under opplæring eller i arbeid.