Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Realkompetanse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Karakterer og evaluering, Emneord

statRealkompetanse er all den kunnskap og alle de ferdigheter som en person har opparbeidet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, fritidsaktiviteter, organisasjonserfaring eller på annen måte.

Som del av kompetansereformen har fylkeskommunene etablert ordninger for å vurdere og kartlegge realkompetansen til voksne.