Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Uteservering

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.10.20 Tema Handel og service, Emneord

kommuneSalg av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider avgjøres av kommunen. Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling, avgrenset skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakter, m.m.

 • Bevillingspolitikken vår

  loven

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak på skjenke- og salgsbevillinger:

  Salgsbevillinger
  Evenes kommune behandler søknader om salgsbevillinger. Bevillingene fornyes automatisk, forutsatt at det ikke er registrert prikkbelastninger, etter at nytt kommunestyre til-trer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Salg av alkoholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol skjer gjennom godkjente dagligvareforreretninger i de vedtatte åpningstidene for forretningen. Dog ikke ut over de salgstider som er regulert av bevillingen.

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 12/2016:
  • Salgsbevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6
  • Skjenkebevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6.

  Skjenkebevillinger
  Ordinære bevillinger
  Ordinære skjenkebevillinger for øl og vin gis for en periode på 4 år om gangen med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre til trer. Det samme gjelder bevilling for brennevin. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Bevilling for skjenking av brennevin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for ø1 og vin.

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 12/2016:
  • Salgsbevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6
  • Skjenkebevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6.


Servering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneRegelverk og krav til virksomheter som driver servering.