Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Trafikkstasjon

Førerkort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Førerkort og sertifikat, Emneord

statTillatelse til å føre motorkøretøy. Til dette hører føreropplæring og førerprøve til alle førerkortklasser. Båtsertifikat og truckførerbevis er egne emneord.

Motorvognavgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlige avgifter, Kjøretøy, Emneord

statMotorvognavgiftene omfatter seks avgifter med til dels ulik grunngiving og formål. Avgiftene er knyttet dels til kjøp/leie av køretøy og dels til bruk av køretøy. De ikke-bruksavhengige avgiftene er engangsavgiften, omregistreringsavgiften, årsavgiften og vektårsavgiften. Til de bruksavhengige avgiftene hører avgiftene på bensin og diesel.