Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Spesialisthelsetjeneste

Psykisk helsevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Psykisk helse, Emneord

kommuneTjenestene innenfor psykisk helsevern skal legge mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser. Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet. 

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstjenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringen har som overordnet mål for rusmiddelpolitikken å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet. Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler, utsette debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium. Målet er helhetlige og tilgjengelige tjenester og inkludering i samfunnet.

Sykehus

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

statDet er de regionale helseforetakene som har ansvar for sykehustilbudene. Norge har i dag fire helseforetak, og disse er Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.