Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Reisetilskudd

Reiseutgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statDekning av reiseutgifter til persontransport ved behandling og rehabiliteringsopphold. Medregnet utgifter til følge.

Stønad ved arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statØkonomisk ytelse ved deltaking i arbeidsmarknadstiltak. Basisytelse og barnetillegg skal dekke utgifter til livsopphold og blir gitt for de dagene en deltar i tiltaket.

Syketransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettigheter, Transporttjenester, Emneord

statUlike former for transport til medisinsk behandling. Pasienter og eventuelle ledsagere, har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.