Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Privat vei

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Landbruk, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneDe anleggsarbeider og arbeidsprosesser som må utføres for å bygge vei gjennom terreng med vekslende topografi og geologi. Byggearbeidene for selve veien deles gjerne inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen. 

 

Veivedlikehold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneVedlikehold av vei skal sikre et trygt veinett i henhold til miljø- og samfunnsinteressene. Vedlikeholdsansvaret ligger på veieier. Renhold, klipping av vegetasjon, brøyting og strøing ligger innenfor vedlikeholdsansvaret.