Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Omregistreringsavgift

Motorvognavgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlige avgifter, Kjøretøy, Emneord

statMotorvognavgiftene omfatter seks avgifter med til dels ulik grunngiving og formål. Avgiftene er knyttet dels til kjøp/leie av køretøy og dels til bruk av køretøy. De ikke-bruksavhengige avgiftene er engangsavgiften, omregistreringsavgiften, årsavgiften og vektårsavgiften. Til de bruksavhengige avgiftene hører avgiftene på bensin og diesel.