Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Jordras

Naturskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Landbruk, Emneord

statSkade som har sin årsak i ei naturulykke, som for eksempelt flom, storm, ras eller skred.

Skredvarsel

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Vær og klima, Emneord

statVarsling om vegstrekningar og område som er særleg utsette for ras og skred i form av jord, leire, snø eller stein.