Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Folkeregister

D-nummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statD-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i folkeregisteret, og blir brukt som identifikasjon på lik linje med fødselsnummer.

Ekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 13.08.18 Tema Samliv, Religion og livssyn, Emneord

statEn samlivspakt. Det er flere vilkår for å inngå eksteskap, blant annet at en er 18 år gammel og ikke er i slekt med hverandre. For å inngå ekteskap i Norge må du først få en prøvingsattest fra folkeregisteret (skattekontoret). Denne bekrefter at man fyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Farskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statDet skal fastsettes farskap for alle barn som blir født i Norge. Regelverket om fastsetting og endring av farsskap finnes i barneloven.

Flyttemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Flytting, Personopplysninger

statMelding om flytting skal sendes Folkeregisteret ved likningskontoret. Det samme gjelder for flytting til utlandet. Flytter du innenfor Norge må du melde fra til skattekontoret innen åtte dager etter at du har flyttet. 

Fødselsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statAttest som viser når og hvor en er født og navnet på foreldrene. Blir skrevet ut av folkeregisteret.

Fødselsnummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statIdentifikasjonsnummer med 11 siffer. De 6 første viser fødselsdato, og de 5 siste utgjør personnummeret. Ordningen administreres av Skatteetaten.