Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Boplikt

Eiendomsomsetning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kjøp og salg, Emneord

statKjøp, salg, overdragelse og erverv av eiendommer.

 

Landbrukseiendom

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Landbruk, Emneord

statEiendom som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Eiendom, eller rettigheter som ligger til eiendommen, kan ikke deles uten samtykke fra departementet. Til dette hører odel og bo- og driveplikt.