Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Boligtilskudd

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Kjøp og salg, Emneord

statStartlån/tilskudd som kan gis til prioriterte grupper med behov for rimelige lån for å kunne etablere seg i egen bolig. Ordningen er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjelder for lån og stønad fra Husbanken, for eksempel søknad om bostedslån, startlån.

Bostøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statStønad fra Husbanken for husstander med lave inntekter og/eller høye boutgifter. 

Kommunene har likevel en viktig oppgave i forbindelse med bostøtte. Dette knyttet til informasjon og rådgivning.