Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rettsvesen

Dom

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statEn rettsavgjørelse som avslutter saken. I en sivil sak blir kravet som er satt frem avgjort. I en straffesak blir det avgjort om tiltalte er skyldig i en straffbar handling og hvilken straff han i tilfelle skal ha.

Domstol

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statDomstolene er en av de tre statsmaktene i Norge og utøver den dømmende makten. Herunder også forliksråd og spesialdomstolene.

Mekling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

kommuneMekling er et møte mellom to eller flere personar i en konflikt. Mekling i konfliktråd skjer ved en uavhengig mekler oppnemt av kommunen. Dette gjelder mekling i separasjons- og skilsmissesaker og rettsmekling. Mekling i arbeidstvister hører til undet emneordet lønn.

Namsmyndighet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

kommuneTingrett og namsmann (namsfut, ("namsfogd")) vedtar og foretar tvangsfullføringen. I en del større kommuner er det egen namsmann. I landet elles er det lensmannen eller det lokale politiet som fungerer som namsmann. Gjeldsordning hører til emneordet gjeldsrådgivning.

Notarius Publicus

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statEn embetsmann som skriver under og dermed stadfester visse rettslige forhold. Notarius publicus utfører vigsler og registreringer av partnarskap, og gir notarialstadfestelser, herunder stadfesting av underskrift og rett kopi.

Rettshjelp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statFri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke utgiftene til advokathjelp. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. I noen saker kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det et vilkår at en er under visse inntektsgrenser.

Rettssak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Rettsvesen, Emneord

statEn sak som blir ført for en domstol. Flest mulige sider ved saken skal utdypesslik at domstolen på best mulig grunnlag kan dømme.