Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Påtaleunnlatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statPåtalemakta lar være å reise tiltale for en straffbar handling. Når påtalemakta finner at alle villkår for en straffbar handling er oppfylt og holder en person skyldig til straff, kan påtalemakta la vere å fremsette straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse. Dette er regnet som en strafferettslig reaksjon.