Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Lovbrudd og straff

Anmeldelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statMed anmeldelse menes å melde en sak til politiet.

 

Bot

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statPengeytelse som blir pålagt i forbindelse med rettsbrudd. Til dette hører fartsbot. Parkeringsbot hører til emneordet parkering. Klage på parkeringsbot hører til emneordet forbrukerklage.

Forelegg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statEt dokument som særlig blir benyttet i mindre straffesaker og som blir utferdiget av påtalemakta. Medregnet forenklet forelegg.

Påtaleunnlatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statPåtalemakta lar være å reise tiltale for en straffbar handling. Når påtalemakta finner at alle villkår for en straffbar handling er oppfylt og holder en person skyldig til straff, kan påtalemakta la vere å fremsette straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse. Dette er regnet som en strafferettslig reaksjon.

Samfunnsstraff

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statAlternativ til fengselsstraff når det elles ikke ville ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i ett år.

Soning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Lovbrudd og straff, Emneord

statStraffegjennomføring i form av fengselsopphold. Ved halvveis gjennomført straff, kan det være aktuelt med soning utenfor fengsel med særlige vilkår.