Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Erstatningsordninger

Menerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

Estatrstatning for tapt omsorgsevne når en person har fått varig og betydelig skade av medisinsk art.

Naturskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statErstatning etter naturskade.

 

Pasientskadeerstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Erstatningsordninger, Pasientrettigheter, Emneord

statHvis man er blitt påført skade som følge av behandling, kan man ha krav på erstatning. Pasient- og brukerombudet kan gi nærmere informasjon. Dette er en tjeneste som ligger under statlig myndighet. 

Rettferdsvederlag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statRettferdsvederlag er ment å være en siste utvei for å få en økonomisk ytelse for den skaden eller ulempe en er påført. Medregnet søknad om rettferdsvederlag av statskassen til krigsbarn, til utdanningslidende samer og kvener, og for barn i barnehjem, fosterhjem og spesialskoler.

Voldsoffererstatning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.04.13 Tema Erstatningsordninger, Emneord

statStatlig erstatning som blir ytet til skadelidende etter visse voldshandlinger, blant annet etter overfall, mishandling og voldtekt.