Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Pasient- og brukerombud

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

fylkePasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten. Ombudet arbeider også for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Ombudet gir råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.