Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Individuell plan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettigheter, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneEn individuell plan er en rettighet, et verktøy og en arbeidsmetode, og det innebærer samarbeid og samhandling mellom de ulike tilbyderne av helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester. 

Formålet med individuell plan er tredelt:

- Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.

- Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers bistandsbehov skal koordineres.

- Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.