Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hjemmesykepleie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Omsorgstjenester, Emneord

kommuneHjemmesykepleie er et tilbud til pasienter som bor hjemme. Tjenesten gis ved behov for hjelp til medisinering, stell av sår, personlig hygiene og lignende. Tjenesten utføres av sykepleier eller annen helsearbeider. Tjenesten er gratis, og det er ingen egenandel på tjenesten. 

Det må søkes om tjenesten. Kommunen skal fatte vedtak basert på en vurdering av hver enkelt person og behov denne har. I vedtaket skal det fremkomme om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal klagefrist og klageinstans (hvor klagen skal sendes) angis. 

For ytterligere opplysninger om tjenesten, ta kontakt med kommunen. 

Her finner du link til søknadsskjema:   pdf Søknad om helse- og omsorgstjenester (67 KB)