Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utslippstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

statTillatelse til utslipp av stoff, væske, gass eller annet som kan være forurensende. Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall). 

Statens forurensningstilsyn (SFT) behandler og avgjør søknader om utslippstillatelse fra de fleste industribedrifter med unntak av visse bransjer der fylkesmannen er delegert avgjørelsesmyndighet.

Hvis du ønsker mer informasjon om regler knyttet til lokale utslipp, ta kontakt med kommunen.