Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Handel og service

Alkoholsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.10.20 Tema Handel og service, Emneord

kommuneSalg av alkoholholdig drikke. Det er krav om skjenkeløyve for å servere alkoholholdig drikke. Skjenketider avgjøres av kommunen. Med alkoholsalg følger det krav om skjenkebevilling, avgrenset skjenketid, krav om bordservering, krav om ordensvakter, m.m.

 • Bevillingspolitikken vår

  loven

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak på skjenke- og salgsbevillinger:

  Salgsbevillinger
  Evenes kommune behandler søknader om salgsbevillinger. Bevillingene fornyes automatisk, forutsatt at det ikke er registrert prikkbelastninger, etter at nytt kommunestyre til-trer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Salg av alkoholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol skjer gjennom godkjente dagligvareforreretninger i de vedtatte åpningstidene for forretningen. Dog ikke ut over de salgstider som er regulert av bevillingen.

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 12/2016:
  • Salgsbevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6
  • Skjenkebevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6.

  Skjenkebevillinger
  Ordinære bevillinger
  Ordinære skjenkebevillinger for øl og vin gis for en periode på 4 år om gangen med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre til trer. Det samme gjelder bevilling for brennevin. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Bevilling for skjenking av brennevin kan bare gis dersom det også er gitt bevilling for ø1 og vin.

  Evenes kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 12/2016:
  • Salgsbevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6
  • Skjenkebevillinger videreføres uten krav om ny bevilling (fornyelse). Endring følger alkoholloven § 1-6.


Film- og videokonsesjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneFramvisning og omsetning av film eller videogram i næring må ikke skje uten løyve fra kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt. Dette gjelder ikke omsetning av film eller videogram for videreomsetning.

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneDet stilles særlige krav til utøving av slik virksomhet, bla. til hygiene. Lokaler og utstyr i tatoverings- og hulltagingsvirksomhet skal godkjennes av kommunen.

Fyrverkeri

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneFyrverkeri regnes som laveksplosiver. Man må søke om løyve til å oppbevare og selge fyrverkeri.

Import

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Handel og service, Emneord

statInnførsel av varer til Norge. Må meldast til Tollvesenet. Det er restriksjoner på en rekke varer. I tillegg kommer toll og avgifter ved innførsel. Toll, merverdiavgift og motorvognavgifter er egne emneord.

Merverdiavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlige avgifter, Handel og service, Emneord

statAvgift som skal betales på omsetning av varer og tjenester i alle ledd.

 

Offentlige innkjøp

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneInnkjøp av varer og tjenester der statlige, fylkeskommunale eller kommunale styresmakter og offentlige organ er oppdragsgiver/innkjøper. Det er rekke egne regler for offentlige innkjøp. 

Produktsikkerhet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Handel og service, Varer og tjenester, Emneord

statDette innebærer at et forbrukerprodukt med utgangspunkt i normal bruk, ikke medfører en uakseptabel risiko for helseskade. Direktoratat for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens forurensningstilsyn forvalter produktkontrolloven.

Servering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneRegelverk og krav til virksomheter som driver servering. 

 

Toll

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlige avgifter, Handel og service, Emneord

statSkatt på vareflommen over en grense. En skiller mellom innførselstoll (skatt på importerte varer) og utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utenlandske varer).

Torgsalg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Handel og service, Emneord

kommuneHandel som ikke skjer fra fast utsalgssted, i uteområder. For informasjon om regler for torgsalg, ta kontakt med kommunen.