Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Fiske, fangst og akvakultur

Akvakultur

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

statOppdrett av fisk eller skaldyr for salg.

 

Fiskeriforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Emneord

statRegulering og kontroll med fiske og fangst i salt- og ferskvann. Fritidsfiske er eget emneord.

Jakt og fangst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

statAlle former for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er egne emneord.

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

kommuneArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.