Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Valg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og valg, Emneord

kommuneAvstemning for å velge personer til verv, stillinger og posisjoner. I Norge er det valg til Stortinget, kommunestyret og fylkestinget hvert fjerde år. Stortingsvalget holdes for seg selv, mens valg til kommunestyret og fylkestinget skjer samtidig. 

Alle norske statsborgere som fyller 18 år i valgåret har stemmerett. 

Ved kommunevalg har i tillegg personer som har bodd i Norge mer enn 3 år, og oppfyller alderskriteriet, stemmerett.