Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Innbyggerinitiativ

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og valg, Emneord

kommune

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden i kommunen eller fylket (initiativrett). Det er i loven satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå en plikt for kommunestyret eller fylkestinget til å behandle forslaget.

Innbyggerne har på visse vilkår rett til å få tatt opp en sak til behandling i kommunestyret.

Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 innbyggere, står bak forslaget.

Dette er regulert i kommunelovens kap. 6 A, § 39 a.

> Les kommunelovens § 39 a

> Les departementets veiledning

nettressurserNettressurser