Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Likestilling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

statAlle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuelle orientering, funksjonshemming eller etniske tilhørighet.

Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for samordningen av den statlige familie- og likestillingspolitikken og lovgivningen på området. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for innvandrings- og asylpolitikken og same- og minoritetspolitikken.

nettressurserNettressurser