Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Redningstjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statOrganisert virksomhet som yter rask innsats for å redde menneskeliv i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade.

Redningstjenesten i Norge er ikke fastlagt eller regulert i en egen lov. De to hovedredningssentralene i henholdsvis Bodø og Sola og 55 lokale redningssentraler, har ansvaret for å lede og koordinere søks- og redningsaksjoner.

Offentlig instanser som har oppgaver innenfor redningstjenesten arbeider i henhold til egne lovverk.