Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkehelse

Allergi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Emneord

generell info

Allergi er når kroppen reagerer på noe. Det kan være noe den ikke har reagert på tidligere og som andre mennesker tåler uten problemer. Pollen fra plantenes frøspredning er et eksempel. Immunforsvaret  oppfatter det som i utgangspunktet ikke skulle være truende for menneskekroppen, som en potensiell inntrenger.

Bioteknologi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Emneord

statBioteknologi er all teknologi som benytter mikroorganismer, plante-, dyre- og humane celler. Bioteknologiloven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle. 

Folkehelseinfo og aktiviteter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.12.20 Tema Folkehelse, Kultur og folkehelse, Emneord

>> Folkehelseloven gir kommunene utvidet ansvar for å arbeide med folkehelse. Evenes kommune har inngått egen avtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid. Du finner folkehelseprofiler, Ungdataundersøkelsen 2019, Oppvekstprofil 2020 m.m. i dokumentarkivet.

FolkehelseukaFriluftslivets Uke, Geologiens Dag  og Kulturminnedagene arrangeres i 1. halvdel av september. Program for folkehelseuka tidligere år finner du her.   Vi oppfordrer lag og foreninger til å være kreative og finne på aktiviteter til disse markeringene. Ta kontakt med Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, tlf. 907 03 947. 

NB! Koronaforbehold. Info om korona finner du her.

TRIM OG TRENING

MANDAGER: Dagtid: Gla’trimmen, lav terskel styrketrening m.m., kontaktperson kommunens ergoterapeut Ingjerd Eriksen. Ettermiddag/kveld: Styrketrening/trim på Lakså grendehus, kontaktperson Sunniva Gabrielsen, Lakså grendelag. Zumba på Bygdehuset Solbakken, Tårstad, kontaktperson Anja Larsen.

TIRSDAGER: Lavterskel Gåtrim «Godt voksne damer» kl. 11.00 oppmøte utenfor Bogen kapell, kontaktperson Solveig Fronth eller Aud Langseth. Lavterskel Gåtrim kl. 11.00 oppmøte Bygdehuset, Tårstad, kontaktperson Randi Skumvoll. Folkebad etter høstferien, Liland IF. Snegletrim på Liland, kontaktperson Sylvi Johansen. www.lilandif.no 

TORSDAGER: Lavterskel Gåtrim «Godt voksne damer» Liland kl.11.00, kontaktperson Sylvi Johansen. www.lilandif.no Ettermiddag/kveld: Styrketrening/trim på Lakså grendehus, kontaktperson Sunniva Gabrielsen, Lakså grendelag. 

Tillegg: Sansehage og turløype på omsorgssenteret. Kondis treningssenter i BogenLiland IF har tilbud om fotballaktiviteter (alderbestemte og A-lag) m.m. Oppstart i høst av ulike tilbud som Zumba, Tårstad Leikarring har ulike danseaktiviteter, bl.a. seniordans annenhver fredag. Over 150 km med godt merkede turløyper www.evenes-turlag.no www.lilandif.no. Når skisesongen starter kjøres det flere skiløyper bl.a. rundt Strandvatnet.

SKISPOR OG FRILUFTSLIV
Evenes Turlag kjører skiløype til Hornstein, Evenes UIL lager spor rundt Strandvatnet, Evenesmark Vel og Idrettslag i Evenesmark, Trimgruppa i Liland IF på Liland og vil du gå til Varden Veggfjellet og grillbua der, så kjører Herjangsfjellet tur og løypelag løype dit fra Skallvatnet og Trollhøgda. Og ellers er det mange fine plasser å lage skispor selv. Kommunen har en egen friluftslivsportal med mye god info med tanke på å planlegge og gjennomføre friluftsliv.

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN har primærmålgruppe eldre  67+ og har 10-12 kulturarrangement i året. En prosjektgruppe bestående av eldrerådet, styret pensjonistforeninga, miljøarbeider omsorgssenteret og kultur- og folkehelsekoordinator planlegger og får gjennomført de ulike kulturelle aktivitetene. Kontaktperson: Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, tlf. 907 03 947

Foreløpig utsatt. UKM = Ung kultur Møtes er en lavterskel møteplass og presentasjonsarena kultur for ungdom (10-20 år). Det arrangeres lokalmønstring (kommune), fylkesmønstring og landsmønstring. Evenes og Tjeldsund kommuner organiserer lokalmønstring UKM, Kulturskolen er medarrangør. https://ukm.no/hva-er-ukm/ Kontaktperson: Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, tlf. 907 03 947.

Dokumentarkiv

Fysisk aktivitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse

generell infoUlike former for kroppslig utfoldelse, som for eksempel idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim og kroppsøvning.

Kommunen tilrettelegger for fysisk aktivitet blant annet gjennom investering og drift av bygg og anlegg. 

Innemiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Folkehelse, Skolemiljø, Emneord

statVerdens helseorganisasjon har definert fem inneklimafaktorer. De fem faktorene er temperatur, luft, lys/stråling, lyd/støy og utforming/innredning. I tillegg kommer estetiske og psykososiale forhold.

Strålevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Forurensning og stråling, Folkehelse, Emneord

kommuneForebygging av skadelige påvirkning av stråling på mennesker og miljø. Dette gjelder stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologisk effekt, og ultralyd.

Støy

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Forurensning og stråling, Folkehelse, Emneord

kommuneBlir regnet som forurensing og er et av de miljøproblemene som rammar flest mennesker i Norge. De fire viktigste støykildene er veitrafikk, fly, jernbane og industri.

Vaksine

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Utenlandsreiser, Emneord

kommuneVaksinasjon omhandler både mennesker og dyr. Kommunehelsetjenesten skal tilby vaksinasjon, og den skal informere om dette.