Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tekniske tjenester

Avløpshåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Tekniske tjenester, Emneord

kommuneMottak, transport, rensing og utslipp av avløpsvann.

Brannvern og eksplosjonsvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneHåndtering av brannfarlig, eksplosjonsfarlig og andre farlige stoffer. Til dette hører også transport av farlig gods på veg og jernbane og førebyggende brannvern. Fyrverkeri er eget emneord.

Brøyting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneSnørydding og vintervedlikehold. Ansvaret for brøyting ligger på den som eier veien. 

Feiing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.09.16 Tema Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneVedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn. 

Gatelys

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneLys for utendørs trafikkområder som for eksempel gater og veier.

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Avfallshåndtering, Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres på egne mottak. Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall. 

Vannforsyning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Tekniske tjenester, Emneord

kommuneTransport, rensing og fordeling av vann til privat og offentlig forbruk.

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Landbruk, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneDe anleggsarbeider og arbeidsprosesser som må utføres for å bygge vei gjennom terreng med vekslende topografi og geologi. Byggearbeidene for selve veien deles gjerne inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen. 

 

Veivedlikehold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneVedlikehold av vei skal sikre et trygt veinett i henhold til miljø- og samfunnsinteressene. Vedlikeholdsansvaret ligger på veieier. Renhold, klipping av vegetasjon, brøyting og strøing ligger innenfor vedlikeholdsansvaret.