Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Bebyggelsesplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Emneord

kommuneEn detaljplan som fastlegger arealbruk og utforming av bygg og anlegg innenfor et nærmere avgrenset område. Gjelder også for uteareal. 

Bebyggelsesplan som begrep er utgått, og Plan og bygningsloven tar for seg detaljregulering. Denne brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel. 

Bebyggelsesplaner som er vedtatt kan fortsatt være gjeldene, og disse vil være gjeldene til planene er opphevet, endret eller erstattet.   

For fremtiden vil du finne erstatninger under reguleringsplan.En bebyggelsesplan er utarbeidet på grunnlag av en kommuneplan, kommunedelplan eller en reguleringsplan, der dette kreves i planbestemmelsene.

Arealbruk fastlagt i en kommune- eller reguleringsplan kan endres i en bebyggelsesplan.