Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kjøp og salg

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Kjøp og salg, Emneord

statStartlån/tilskudd som kan gis til prioriterte grupper med behov for rimelige lån for å kunne etablere seg i egen bolig. Ordningen er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjelder for lån og stønad fra Husbanken, for eksempel søknad om bostedslån, startlån.

Eiendomsomsetning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kjøp og salg, Emneord

statKjøp, salg, overdragelse og erverv av eiendommer.

 

Tinglysing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kjøp og salg, Emneord

statTinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og plikter som gjelder fast eiendom eller visse typer løsøre. Tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom blir registrerte i grunnboka.