Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Bygging

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Kjøp og salg, Emneord

statStartlån/tilskudd som kan gis til prioriterte grupper med behov for rimelige lån for å kunne etablere seg i egen bolig. Ordningen er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjelder for lån og stønad fra Husbanken, for eksempel søknad om bostedslån, startlån.

Byggekostnad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

statDe kostnadene som følger av innsatsfaktorene arbeidskraft, materialer, maskiner, transport, m.m. i forbindelse med en byggeprosess. 

Byggesak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneByggesak omhandler tillatelse og dokumentasjon i forbindelse med oppføring eller endring av et bygg.  

Ferdigattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneFerdigattest er et dokument fra bygningsmyndighetene som bekrefter at et byggearbeid er ferdig, og at arbeidet er utført i samsvar med gjeldene vedtak og regelverk. En ferdigattest bekrefter avsluttet byggeperiode. 

Det er nødvendig å ha byggeattest før man tar et aktuelt bygg i bruk. 

Gravemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneGravemelding er en melding om at det skal utføres graving på offentlig grunn, og all graving må gravemeldes. En leverer gravemelding til kommunen. Graving kan ikke starte før det er gitt tillatelse fra kommunen.

Midlertidig brukstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneMidlertidig brukstillatelse er en tillatelse gitt av kommunen før et nybygg/tilbygg er ferdigstilt og har mottatt Ferdigattest. Med en midlertidig brukstillatelse gis det tillatelse til at et bygg kan benyttes før Ferdigattest skrives ut.

Universell utforming

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Innbyggerrettigheter, Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

statUtforming av bygg, produkter og områder utført på en slik måte at alle, så langt det er mulig, kan benytte dem uten behov for tilpasning. Det er et mål at bygg, produkter og områder tar hensyn til menneskets variasjoner, alder som funksjonsevne. 

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging.