Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Barnebidrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statBarnebidrag er et bidrag til den som har hovedomsorgen for et barn når foreldrene ikke bor sammen. Bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha et barn, inntekten til begge foreldrene og den tiden som foreldrene har samvær med barnet. 

Avgjørelsen om hvor stort et barnebidrag skal være, er i utgangspunktet noe partene (bidragsmottakeren og den bidragspliktige) kan avtale uten at det offentlige blandes inn. Private avtaler gir mulighet for å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte families situasjon enn det et offentlig regelverk har mulighet til å klare. Privat avtale gjør at begge parter slipper gebyr ved bidragsfastsettelse.