Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsmarkedstiltak er et av arbeidsmarkedspolitikkens viktigste virkemidler for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personer med problemer i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet.

Arbeidsmarkedstiltak skal bedre den enkeltes mulighet til å komme i arbeid gjennom kvalifisering og arbeidstrening, og kan deles inn i oppfølgingstiltak, formidlingstiltak, arbeidspraksis, opplæring, midlertidig sysselsetting og varig tilrettelagt arbeid.

Prioriterte målgrupper er personer med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige, ungdom, langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere, herunder nyankomne under introduksjonsprogram og personer som har gått ut lang dagpengeperiode. Enkelte tiltak er forbeholdt personer med nedsatt arbeidsevne.

Arbeidsmarkedstiltak er ingen rettighet, men gis på bakgrunn av individuell vurdering av den enkeltes behov for tiltak for å komme i arbeid.

Arbeids- og velferdsetatens tilbud om arbeidsmarkedstiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening.