Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Her finner du en oversikt over tjenester og service som ytes av vår kommune og andre offentlige etater. Her blir det informert om hva tjenesten omfatter sammen med relevante nettressurser, lover og retningslinjer om tjenesten. 

Tjenestene er samlet i temaer, i tråd med informasjonsstrukturen for offentlige tjenester (LOS). Under hvert tema finner du de sentrale tjenestene innenfor temaet, relaterte tjenester, lover og retningslinjer og nettressurser.

For å tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for de forkjellige emnene er de merket i henhold til følgende:

EvenesNytt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.12.20 Tema EvenesNytt, Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

EvenesNytt er innbyggernes/kommunens egen avis som utkommer ca. den 1. i måneden. Lag og foreninger samt kommunen kan gratis markedsføre sine aktiviteter. Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva som skjer i kommunen. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt legekontor, helsestasjon, omsorgssenter, Evenes Syn- og mestringssenter m.fl. Stoff-frist er den 25. i måneden for å få stoff med i neste utgave og sendes til 

Du kan lese EvenesNytt her: