Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Spesialundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneTilrettelagt opplæring som hjelper elever med spesielle behov. Med spesielle behov regnes behov som ikke blir dekket innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.

Spesialundervisning blir organisert på grunnlag av en sakkyndig vurdering. Det følger av vedtak om spesialundervisning at eleven også skal ha en individuell opplæringsplan.