Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hjemmeundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneForeldre/Foresatte underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen, og den kan også innkalle barnet/ungdommen til prøver. Hvis lovens krav til undervisning i hjemmet ikke oppfylles, må kommunen kreve at barnet begynner på ordinær skole.

Retten til spesialundervisning hjelder ikke for elever som mottar hjemmeundervisning. 

Hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon, og kommunen plikter heller ikke å holde elevene med undervisningsmateriell.