Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Syketransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Pasientrettigheter, Transporttjenester, Emneord

statUlike former for transport til medisinsk behandling. Pasienter og eventuelle ledsagere, har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.

Det er billigste reisemåte som legges til grunn ved beregning av reiseutgifter. Dette gjelder ikke hvis pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å benytte et dyrere reisealternativ.

Informasjon om dekning av reisekostnader kan man finne på www.pasientreiser.no.

Ved klager, rettes disse til  Helsetilsynet i fylket. Eventulle klager må begrunnes med at retten til syketransport ikke er innfridd.