Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sykepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statEn kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som er medlem av folketrygden. Kompensasjonen gis når arbeidsuføret følger av sykdom eller skade.

Arbeidstaker må ha vært ansatt i minst fire uker for å ha rett til sykepenger, og har da rett til sykepenger fra første sykedag. Retten til sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere er ikke den samme som for arbeidstakere.

For å få rett til sykepenger som arbeidstaker må du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade, du må ha vært ansatt i minst 4 uker og du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet (1/2 G). 

For å få rett til sykepenger som selvstendig næringsdrivende må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade, du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør og du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten.  Sykepenger utbetales fra 17. dag.  Du kan tegneforsikring for å få bedre dekning.