Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen.Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.

Hvem kan få kontantstøtte?

Dersom du har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage som har offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte.

Går barnet i barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer per uke kan du få 50 prosent kontantstøtte. Du kan maksimalt få støtte i 11 måneder.

For adopterte barn kan du få kontantstøtte i opptil 11 måneder etter at stønadsperioden for fulle foreldrepenger ved adopsjon er utløpt. Dette gjelder selv om barnet har fylt eller fyller to år i løpet av denne perioden, men barnet kan ikke ha begynt på skolen.