Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytelser, Emneord

statForeldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon. Det er en forutsetning at den som mottar foreldrepenger har omsorgen for barnet og ikke er i arbeid.

Man kan få foreldrepenger hvis man er medlem i Folketrygden og har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G).

Arbeid i andre nordiske land og EØS-land teller også med som pensjonsgivende inntekt. Arbeidstiden i disse landene vil da bli lagt sammen. Dermed kan man få rett til fødselspenger etter de norske bestemmelsene selv om man ikke har arbeidet i Norge i hele opptjeningsperioden.