Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Botilbud

Bofellesskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.12.16 Tema Botilbud, Emneord

kommuneBofellesskap er et kommunalt botilbud til utviklingshemmede.

 

Kommunal bolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Botilbud, Leie og utleie, Emneord

kommuneBoliger eiet av kommunen. Boligene kan leies. For mer informasjon, ta kontakt med kommunen. 

Omsorgsbolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Botilbud, Emneord

kommuneEn omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Boligen er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie og omsorg. Omsorgsboligen er beboerens eget hjem. Søknad om omsorgsbolig rettes til kommunen der vedkommende bor.

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet. 

Trygde- og servicebolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Botilbud, Emneord

kommuneBosted for trygdede som ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet. Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og/eller vernetiltak for de som trenger det som følge av alder, funksjonshemming eller andre årsaker.