Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Avlastning og støtte

Avlastningsbolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneBosted med tilpasninger og hjelpe- og vernetiltak for personer som trenger dette på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 

Avlastningshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneDet er to hovedformer for avlastningshjem, med hver sine lovverk:

  • Familier som har store utfordringer i forhold til funksjonshemminger hos barn kan få et avlastningshjem.
  • Det kan være sosiale utfordringer i familien som gjør at barna trenger å få andre impulser og andre erfaringer enn de opplever hjemme. Dette blir formidlet av barneverntjenesten.

Døvetolk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

statEn tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede, døve eller døvblinde mennesker. Er du døv, sterkt hørselshemmet eller døvblind, kan du få gratis tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gjennom NAV hjelpemiddelsentral.

Hjelpemidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

statTekniske hjelpemiddel  til personar som er funksjonshemmet, er utsatt for skade, opererte eller som har redusert funksjonsevne på grunn av sykdom.

Korttidsopphold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneTidsbegrenset opphold i institusjon, som for eksempel sykehjem. Korttidsopphold tildeles hjemmeboende som har behov for kortere institusjonsopphold. For nærmere informasjon om korttidstilbud og tildeling av dette, ta kontakt med kommunen. 

Ledsager

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommune

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

Personlig assistent

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommunePraktisk og personlig hjelp i hverdagslivet. Tilbudet gjelder for funksjonshemmede med omfattende og sammensatte behov. 

Støttekontakt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneEt tilbud til personer med behov for kontakt, hjelp eller veiledning i hverdagen. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt samvær etter behov, og de kan bistå som følge til ulike aktiviteter. 

Støttekontakt er en tjeneste som skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. 

Tilrettelagt fritid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Fritidsutstyr, Emneord

kommuneLegge til rette for at personer med spesielle behov eller sosiale problemer kan ha de samme mulighetene som andre hva gjelder fritid og kulturliv.