Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Barne- og familievern

Barnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneOmsorg for barn og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar.
Foreldre kan likevel ha behov for hjelp. Det kan for eksempel være behov for hjelp på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn og unge sikres omsorg, trygghet, gode levekår og utviklingsmuligheter.
 
Barnevern er en kommunal oppgave. 

Besøkshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneBesøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk. Hvor ofte en mottar besøk avtales, men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager.

Familievern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barne- og familievern, Samliv, Emneord

kommuneFamilievernet gjev gratis råd og rettleiing om samlivsproblem, til heile familien, til paret eller til einskildpersonar. Ein kan få hjelp til å fortsetje i eit parforhold, eller hjelp i samband med samlivsbrudd og separasjon/skilsmisse.

Fosterhjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneEt fosterhjem tar imot barn når barneverntjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Overgrep

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

statEt overgrep vil si at et menneske krenker rettene til et annet menneske. Overgrep kan ramme begge kjønn i alle aldre.

Tvangsekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

statTvangsekteskap er betegnelsen på et arrangert ekteskap som gjennomføres på tross av at en eller begge parter motsetter seg ekteskapet.