Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vedtak karantene-ordning

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

korona evenes bannerKommunestyret- PS 13/20, har i møte 06.04.2020 fattet følgende vedtak:

For å forsinke spredning av Covid-19 treffer kommunestyret i Evenes kommune følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, som viderefører og presiserer kommuneoverlege/kriseledelsens vedtak av 30. mars 2020:

1. Det er besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg. Etter en individuell vurdering vil det kunne gjøres unntak, for terminale pasienter og i andre særlig krevende situasjoner.

2. Alle som ankommer Evenes kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder nasjonale myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4. Vedtaket gjelder per 06. april 2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

5. Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte vedtak om eventuell forlengelse av karantene, samt foreta nødvendige tilpasninger til aktuell situasjon. Myndigheten begrenser seg til å videreføre tiltak som har vært behandlet i kommunestyret, eventuelt inkludere nye og/eller fjerne områder. Det skal tilstrebes regional enighet.

Vedtaket trer i kraft den 06.04.2020

Til høringsdokumentet

lik-oss-p-facebook

Tags: Korona