Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kontakt med frivillige

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

frivillVil du hjelpe våre innbyggerne og kommunen i Koronasitausjonen vi er i? 

Evenes kommune henvender oss nå til alle som ønsker og kan være med å bidra i lokalsamfunnet i tiden fremover, både privatpersoner, lag og foreninger. Som frivilig kan du bistå med følgende oppgaver:

Bistand til personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene:
o Innkjøp/levering av mat 
o Innkjøp/levering av legemidler
o Tømme søppel
o Transport av varer og personell
o Psykososial oppfølging ved f.eks. jevnlig telefonisk kontakt eller via relevante sosiale
medier.

Som frivillig skal du ikke bryte smittebarrieren. Dette vil kommunen orientere deg nærmere om før oppdraget. Frivillige skal heller ikke foreta helsefaglige vurderinger når dere hjelper til. 

Vi vet ikke ennå hva vi vil trenge av bistand, men vi forbereder oss så godt vi kan på at vi kanskje vil trenge hjelp for å ivareta våre innbyggere. Det vil være lettere å tilkalle nødvendig hjelp hvis vi på forhånd har en liste over frivillige med definerte oppgaver. 

Kommunen ber deg som er interessert til å melde din interesse på følgende skjema:  

 

  

 

Tags: Korona