Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Renhold mot korona

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

ann eva

Ifølge Verdens helse­organisasjon (WHO) kan SARS-CoV-2 (betegnelsen på korona-viruset) overleve og være aktivt i opptil 9 døgn på døde flater (ikke-biologiske)

Coronaviruset fører til en kraftig fokus på renholdsrutinene.  I tillegg til vanlig renhold, bør det der flere ferdes, vaske og desinfisere alle flater tre ganger daglig. 

Tiltak vi gjør for å hindre smitte vil gi mindre press på helsetjenesten vår, og dermed kan de bruke mer tid på dem som eventuelt blir alvorlig syke.  Derfor er dette en felles dugnad som hver enkelt må ta ansvar for.  

På offentlige steder skal skranker, fellesbord, berøringsskjermer og andre ting som berøres av flere vaskes enda hyppigere av alle som bruker dette.   Fagekspertisen anbefaler noen enkle forholdsregler, ettersom viruset antakelig kan overleve på overflater i flere døgn.  I lys av coronaviruset (Covid-19) anbefaler smittevernseksperter å være ekstra nøye med håndhygienen etter å ha tatt på steder mange andre berører i løpet av en dag.  Dette kan være steder som eksempelvis dørhåndtak, heisknapper, gelendre på rulletrapper og handlevogner. Også pengesedler kan være en mulig smittekilde. 

Smittevernseksperter anbefaler altså å være ekstra nøye med håndhygienen etter å ha tatt på steder mange andre berører i løpet av en dag.   

Covid-19 er på linje med SARS-viruset, et coronavirus. SARS har ifølge en studie fra The Journal Hospital Infection vist seg å kunne overleve på ulike overflater i opptil ni dager, om overflatene ikke har blitt desinfisert. Virus er mindre overlevelsesdyktige ved høye temperaturer og ved uttørking.

Oppsummering:

Renhold er et fag som må gjøres riktig for å stoppe smitte. Renhold i et rom med mulig smitte, må gjøres nøye og i riktig rekkefølge. Gjøres det i feil rekkefølge, så kan det virke mot sin hensikt og spre smitte framfor å stoppe den. 

Fra Folkehelseinstituttet kommer følgende renholdsinstruksjoner:

• Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall.

• Kontaktpunkter og overflater som stoler, dørklinker, toalett osv., desinfiseres i henhold til vanlige rutiner.

• Øvrig renhold utføres som vanlig.

• Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området.

• Viruset er følsomt for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og alkohol. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm.

Klesvask og rengjøring 

  • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 

Håndvask

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
  • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.  Ta av ring, vask denne og hendene etter på.

Hostevaner

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Andre forebyggende råd

  • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage. 
  • Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
  • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 
  • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
  • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.

ann eva

 Vår renholder Ann-Eva Strøm og våre andre renholderne gjør også i denne situasjonen en meget viktig jobb.

lik-oss-p-facebook

Tags: Korona