Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Startlån 2020

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

utsikt

Har du behov for starthjelp, kan startlån bidra til å få kjøpt nøktern, god helårsbolig. Evenes kommune har tilgjengelig midler og søknader fra de som ønsker Startlån mottas fortløpende. 

Hvordan søke?

Det søkes elektronisk på Husbanken.no, hvor du også finner ytterligere opplysninger om startlån. 

Hva kan det gis startlån til og til hvem:

  • Til del- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig

  • Til utbedring/tilpasning av nåværende bolig

  • Til refinansiering, så du kan bli boende i nåværende bolig

  • Til delfinansiering ved bygging av ny bolig

Startlån er behovsprøvd. Før du søker om startlån må du ha søkt om lån i privat bank. Dette må dokumenteres skriftlig og vedlegges søknaden. Lånetilsagn som gis fra privat bank skal nyttes i sin helhet før startlån er aktuelt.

Målgruppe

  • Barnefamilier

  • Enslig forsørgere

  • Funksjonshemmede

  • Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

  • Økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Utilfredsstillende bosituasjon. Du må i søknaden kunne dokumentere faste inntekter og utgifter og du må være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet.

Lånekostnader:
Lånet følger husbankens rentevilkår. For å fange opp effekten av eventuelle fremtidige renteøkninger, legges til grunn Husbankens kalkulasjonsrente på 6,25 % ved beregning av månedlige lånekostnader.

Saksbehandlingstid:
Du vil få svar senest fire uker etter mottatt søknad.

Klage:
Avslag på søknad om startlån kan påklages til Formannskapet senest tre uker fra du mottok vedtaket. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Servicetorget.

Kontaktperson:
Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte ansvarlig saksbehandler for startlån
Per-Kaare Holdal på e-post

Elektronisk søknad og informasjon fra Husbanken