Kunngjøring av listeforslag

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

valglogo 300pxl

Kunngjøring av listeforslag til offentlig ettersyn.

Vi kunngjør de godkjente valglistene og opplyser at de også er lagt ut på rådhuset og på Joker, Liland.

.