Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhetskonferanse 2018

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhet

Programmet for årets trafikksikkerhetskonferanse er nå klart. Konferansen er en start på arbeidet vårt med rullering av trafikksikkerhetsplanen og fornying av Evenes kommune som Trafikksikker kommune.

 


Mågruppe: Alle som er opptatt av trafikksikkerhet og det viktige arbeidet for å trygge flest mulig i trafikken.

Sted: Evenes Samfunnshus, Bogen  (vegbeskrivelse)      

Tidspunkt: Kl. 10-16 den 12. april 2018

 Programmet (pdf)

 

Påmeldingsfrist:  Snarest

.

.

.

.

Påmelding


Foredragsholdere.

Inggard Lereim inggard 1

- Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske
St. Olavs Orden for sin innsats innen
trafikk- og idrettsmedisin
- Lege, trafikkskadeforsker og antidopingjeger
- Professor dr.med ved NTNU
- Arbeider i Helse Midt-Norge RHF og
katatstrofemedisin
- Publisert: ca. 200 studier om skadeepidemologi,
skadekirurgi, katastrofemedisin, idrettsskader,
barneulykker og arbeidsulykker.
- Tildelt: sju nasjonale og tre internasjonale priser
for forskning og ulykkesforebyggende arbeid.

Elin Evjen elin evjen 1

KLP siden 1999
Ansvar for alle kunder
Innenfor kommuner, bedrifter
Og helseforetak

Gode kundeopplevelser
Salg
Produksjon
Skadeforebyggende
Samfunnsansvar

 

 

 

 

 

Ken Johan DahlslettUP

Svært opptatt av trafikksikkerhetsarbeid
- Mange år som trafikkoordinator
i region Ofoten
- Permisjon som innsatsleder
ved Narvik politistasjon
- UP de siste 3 år
- Gruppeleder for alle UP patruljene
i Narvik, Harstad, Vesterålen og Lofoten

 

 

 

 

Katrine Kvanli katrine

Trafikksikkerhetskoordinator

Seksjon: Plan og forvaltning
Statens vegvesen Region nord

 

 

 

 

 

 

 

 

Tore Jeremiassen tore


- Distriktsmedarbeider,
Trygg Trafikk
- Tidligere leder for Up i
Nordland

Beate  StellanderBeateStellander

Vekstkoordinator i Evenes kommune
- Leder utviklingsprosjekt "Evenes i vekst"

Per-Kaare Holdal 

pkh

Leder i fellesavd. Evenes kommune
- ledet arbeid med
Trafikksikker kommune
i Evenes
- stiftet Nei til Frontkollisjoner
og fikk midtrekkverk inn i
Nasjonal Transportplan for
første gang

Viveka Teräs

Vivecawww

Varaordfører i Evenes kommune

 

 

Relatert artikkel 

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Tags: Trafikksikkerhet