Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Budsjett 2017 til ettersyn

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

HP 17 FFormannskapets innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for 2017-2020, budsjett 2017 og betalingssatser er lagt ut til offentlig ettersyn.

"Offentlig ettersyn" betyr at vi gir innsyn i dokumentene, men ikke minst at alle kan gi sitt syn til kjenne. Det betyr selvsagt også at vi gjennom publisering legger til rette for en offentlig debatt fram til vedtak. Formannskapets forslag legges til grunn for kommunestyrets behandling. Kommunestyret behandler saken i møte 15. desember 2016.

Handlingsprogrammet er vår plan for drift av kommunen de neste 4 årene, og økonomiplanen fastsetter økonomiske rammer. Budsjett for 2017 er bindende for inntekter og utgifter dette året, og hva pengene skal brukes til.

Her er handlingsprogram og økonomiplan for 2017-2020 og budsjett 2017:  Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017. Formannskapets innstilling

Her er formannskapets forslag til betalingssatser:  Betalingsregulativ 2017 - Formannskapets innstilling

Vi har også laget en publikumsmodul av økonomiplanen slik at den enkelte kan lage sin egen økonomiplan for kommunen, den er her:  Økonomiplan 2017 2020 (F) - Publikumsmodul

Den offentlige debatten kan bl.a. skje ved kommentarer under denne artikkelen, eller på vår >>Facebookside. Det er selvsagt også mulig å fremme synspunkt direkte ovenfor politikere eller politiske parti. Synspunkter kan også fremmes skriftlig til , skriftlige synspunkt vil bli forelagt kommunestyret ved behandlingen.

lik-oss-p-facebook